บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด
18 หมู่ 16 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170  โทร.085-1626394
...........................................................................................................................................................................................................................

#เงื่อนไขในการรักษาสถานะตัวแทนจำหน่าย :
   1. ตัวแทนจะต้องมียอดสั่งซื้อซ้ำใน 30 วันแรกของการสมัคร และต้องพยายามเต็มที่ในการทำงาน ช่วงแรกในการขายขอให้การขายไม่น้อกว่า 60กล่องต่อเดือน หรือหากยอดซื้อรวมใน 3 เดือนแรก หลังจากสมัครได้ต่ำกว่า 150 โหล ทางบริษัทฯอาจพิจารณายกเลิกสถานะ ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ตัวแทนทราบอย่างเป็นทางการ
   2. ตัวแทนจะต้องไม่ขายสินค้าต่ำกว่า หรือแพงกว่า ราคาที่กำหนด หากตรวจพบ บริษัทฯจะพิจารณายกเลิกสถานะโดยทันที
   3. ตัวแทนจะต้องช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ หากพบสินค้าลอกเลียนแบบ หรือการดำเนินการใดๆที่เป็นการลดความน่าเชื่อถือของสินค้า ตัวแทนจะต้องแจ้งบริษัทฯ จัดจำหน่ายทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือฟ้องร้อง
   4. ตัวแทนจะต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาสื่อสาร ในตลาดรู้จักสินค้า ขยายการรับรู้ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าให้มากที่สุด ดังนั้นการช่วยกันกระจายข้อูมลทั้ง Line , Facebook การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ ตลอดถึงการจัดสัมมนาให้กับลูกค้า (บริษัทสนับสนุนการจัดงาน) เป็นการแสดงออกว่าตัวแทนมีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจอย่างจริงจัง
   5. ตัวแทนจะต้องไม่กล่าวหาตัวแทนรายอื่นในทางสาธารณะ หากพบปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งใดๆตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริษัทฯให้รับทราบและดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม
#การสนับสนุนตัวแทน :
  · ตอบคำถามสุขภาพ ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งทาง Line , Facebook  หรือสอบถามโดยตรง
  · การจัดสัมมนาให้ตัวแทนในระดับภูมิภาคตามความเหมาะสม เพื่อสร้างเครือข่าย อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
   และการดูแลสุขภาพทั่วไป
  · การสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ (ผู้ป่วย ผู้สนใจทำธุรกิจ ผู้สนใจดูแลสุขภาพทั่วไป) หากตัวแทนสามารถรวบรวมผู้ที่
   สนใจเข้าร่วมงาน อย่างน้อยครั้งละ 30 คน (ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง/พื้นที่)
  · กรณีที่ตัวแทนไม่มีสินค้าในสต๊อก ทางบริษัทฯสามารถส่งมอบให้ลูกค้าแทนได้แต่ทั้งนี้อาจมีผลกับระยะเวลาและค่าใช้จ่าย


Supported file types and file is not more than MB
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy